Сертификат в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 за системите на управление на качеството в организацията Chanson. Отнася се за дизайна и производството на уреди за лечение с вода и техните принадлежности.

Сертификат за ограничаване на електромагнитните емисии на уредите и съответствие на техническите им характеристики според стандартите (EMC Directive 2014/108/EC). Това гарантира, че йонизаторът е безопасен за употреба, както в домакинството, така и за медицински и търговски цели.

Сертификат за безопасност йонизаторите Chanson (EN 60335-1:2012+A11:2014) и съответствие с Методите за измерване на електромагнитни полета на битови уреди и подобни устройства по отношение на излагане на човек на въздействието им (EN 62233:2008).

Сертификат за безопасни битови и подобни електрически уреди според Директивата за ниско напрежение 2014/35/EU. Продуктите на Chanson отговарят на общите принципи на Директивата за ниско напрежение и съответните специални стандарти за безопасност и са отбелязани с "CE" маркировка, която показва съответствие и приемане в целия ЕС.

Сертификат за съответсвие с изискванията за електромагнитна съвместимост и ниско напрежение. Емисиите и захранващото напрежение на главните портове и телекомуникационните портове са в регламентирания честотен диапазон, което отново гарантира безопасно използване.

Сертификат за качество на използвания за произвеждането на електродите титан. Химическият състав на материала е безопасен за здравето.  Изпълнени са изискванията за здравина, плътност, гъвкавост и други.