филтър за йонизатор PJ-7000
Цена на вътрешен филтър PJ-7000 и PJ-8000: 135 лв.
вътрешен филтър за йонизатори
Цена на вътрешен филтър PJ-6000: 135 лв.

Йонизаторите съдържат 5-микронен филтър, импрегниран със сребро, съдържащ активен въглен и кокосови черупки. Той отстранява ефективно основни химически замърсители като хлор и хлорамини и помага да се защити самата машина. Филтрите за питейна вода на Chanson не съдържат вредни и опасни химикали! Препоръчително е да се осигури предварително пречистване на водата с филтър за питейна вода за най-добри резултати. Подмяна на вътрешния филтър трябва да се извършва на всеки 6 месеца, ако се използва без система за предварително филтриране или на всеки 12 месеца със система за предварително филтриране.