йонизатор за вода

Положително заредените йони се събират при отрицателния електрод, за да се създаде „умалена вода“, която концентрира алкални минерали като калций, магнезий и калий от изходната вода. Тази чиста микро-клъстерна алкална йонизирана вода, която се използва за пиене и готвене, изтича през главния отвор от неръждаема стомана.
Отрицателно заредените йони се събират в положителния електрод, за да произведат окислена вода, която концентрира киселинни минерали като нитрати, сулфиди, хлориди и флуориди от изходната вода. Тази кисела йонизирана вода също има безброй приложения. Изхвърля се в мивката, когато не е необходима.
Първо, йонизаторът филтрира всички вредни замърсители във водата с вграден филтър (PJ-6000), който премахва вещества като хлор, трихалометани, феноли, утайки, миризми и органични отпадъци.
На второ място, филтрираната вода преминава в електролитна камера (Chanson използва титаниеви платки с платинено покритие или
електроди). Малък електрически ток преминава между плочите, които йонизират или разделят молекулите на водата (H2O) на два йона, отрицателно зареден хидроксилен йон (-OH) и положително зареден водороден йон (+ Н). След това водата се разделя на два потока – алкална вода (много -OH йони) и кисела вода (много + Н йони).
Пием алкална вода, която сега е богата на -OH йони и затова е мощен антиоксидант и използваме киселата вода външно за кожата, за лекуване, при растения и за хигиенизиране. По време на този процес здрави, полезни минерали се задържат в алкалната вода за пиене, докато нездравословните минерали като флуорид изтичат с киселата вода.

Принцип на действие на йонизаторите:

В йонизатора за вода се извършва процес на електрохимична реакция. Той се състои от титанови плочи с платинено покритие (електроди), намиращи се в камерата за електролиза и са разделени с керамични диафрагми за разделяне на положително и отрицателно заредена вода.

• Водата първо се филтрира. След това пречистената вода влиза в електродната вана, за да раздели водните йони на две групи: алкална и кисела.
• Калций, магнезий, натрий, калий и други минерали отиват към отрицателно заредената алкална вода (OH-) след електролизата. От друга страна, сярната киселина и сярата ще останат при положително заредената кисела вода.
• Увеличаването на водородните йони (Н+) води до получаване на кисела вода.

Процес на електролиза
Обикновено водните молекули от чешмяната вода варират от 11 до 13 в група. Когато протича процесът на електролиза, водородните връзки между водните молекули са частично отворени, генерирайки по-малки групи с по 5 до 6 молекули на водата. В същото време под действието на силата на електрическото поле Ca2 +, Mg2 +, K + и други положителни йони ще се придвижат към отрицателния полюс и обратното, С1-, SO42-, NO3-, NO2- и други отрицателни йони ще се придвижат към положителния полюс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *