ph water

Водородният показател (pH) е измерител за киселинността или алкалността на даден воден разтвор. Представлява отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията на водородните катиони (H+), изразена в молове на литър. Ако се промени една единица рН, това десетократно изменя концентрацията на водородни йони. Чрез концентрацията на H+ се определя химичният характер на даден разтвор.

РH скалата варира от 0 (киселинен край) до 14 (алкален край), неутрално е рН 7. При рН 7 водата дарява равни концентрации на (Н+) и (OH-) йони. Веществата с рН по-малко от 7 са кисели, тъй като те съдържат по-висока концентрация на (Н+) йони. Веществата с рН по-високо от 7 са алкални, защото съдържат по-висока концентрация на (ОН-).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *